Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 bytesubstantiven, pl., =data. byte
1 bytesubstantiv~t, ~nutbyte exchange; vid byteshandel barter (båda endast sg.)förlora på bytet lose by the exchangerov booty (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasplunder (sg.); spoils (pl.), äv. bildl.; jakt. quarry (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasrovdjursel.bildl. prey (sg.)bli ett lätt byte för ngn fall an easy prey to sb
stöldgodssubstantiv~etstolen goods (pl.)byte loot
ommöbleringsubstantiv~en, ~aromflyttning av möbler rearrangement of furniture; byte av möbler refurnishinginom regering o.d. reshuffle, shake-up
klassresasubstantiv~n, -resorskolresa class tripbildl. el. byte av samhällsklassgöra en klassresa climb the social ladder
lättfångadadjektiv-fångat, ~eeasily caught (i snara trapped)ett lättfångat byte an easy prey äv. bildl.
flyttsubstantiv~en, ~arvard., byte av bostad moveden kom bort i flytten …when we moved
fångstsubstantiv~en, ~erfångande catching, taking etc.; jfr fångabyte catch äv. bildl.; vid fiske äv. haul, take, draught (amer. draft); vid jakt bag
kristligadjektiv~tkristen Christian; lik Kristus el. t.ex. om sinnelag Christlike; friare Christianly, charitablegöra ett kristligt byte vard. make a fair exchange
lovligadjektiv~ttillåten permissible, allowable; om t.ex. avsikt lawfulinte vara lovlig sexuellt be below the age of consentvara lovligt byte bildl. be fair game
© NE Nationalencyklopedin AB