Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bytaverbskifta change <mot for>; ömsesidigt exchangebyta kläder change one's clothesbyta plats flytta sig move; ömsesidigt change places, change seats
verb och partikelverbbyta omchange, change clothesbyta till sig ngtget sth in exchangebyta utexchange <mot for>
lakansubstsheetbyta lakan change sheets
sadlaverbsaddlesadla om byta yrke change one's job
samtalsämnesubsttopic, topic of conversationbyta samtalsämne change the subject
däcksubstpå båt deckpå hjul tyre; amer. tirebyta däck change tyres
2 tågsubstjärnv. etc. trainbyta tåg change trainsfesttåg etc. procession
klassresasubstskol. class outing (trip)vard.göra en klassresa byta samhällsklass climb the social ladder
dubbdäcksubststudded tyresätta på dubbdäck put on studded tyresbyta till dubbdäck change over to studded tyres
1 filsubstrad rowkörfält lanebyta fil change laneslägga sig i rätt fil get into the right lane
ändraverbalter; byta changeändra en klänning alter a dressändra el. ändra alter; mera genomgripande changeändra sig förändras alter, change; ändra beslut change one's mind; komma på bättre tankar think better of it
© NE Nationalencyklopedin AB