Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

byggnadsubstantiv~en, ~erhus building, edificehuset är under byggnad …is under (in course of) construction, …is being builtbyggnadssätt el. struktur build, structurekroppens byggnad the build (frame) of the bodyspråkets byggnad the structure of the language
k-märktadjektiv=k-märkt byggnad listed building
uppsyningsmansubstantiv~nen, -mänoverseer, supervisor; i offentlig byggnad caretaker; i park [park-]keeper
rekonstrueratransitivt verb~de, ~treconstruct; byggnad äv. rebuild; regering äv. reshuffle
operasubstantiv~n, operoropera; byggnad opera housegå på operan go to the opera
helgedomsubstantiv~en, ~arhelig plats sanctuary, shrine; byggnad äv. temple, sacred edifice
rekonstruktionsubstantiv~en, ~erreconstruction; av byggnad äv. rebuilding; av en regering äv. [Government] reshuffle
2 vindsubstantiv~en, ~ari byggnad attic; enklare loft; vindsrum äv. garretvinden in the attic
stoltadjektiv=allm. proud <över of>; högdragen äv. haughty, arrogant; ädel el. om t.ex. byggnad, själ noble; ärofull glorious
flygelsubstantiv~n, flyglarmus. grand [piano]byggnad [detached] wingpolit.,mil. el. sport. wingpå bil wing; amer. fender
© NE Nationalencyklopedin AB