Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

byggnadsubsthus buildinghuset är under byggnad the house is under construction, the house is being built
operasubstoperabyggnad opera house
herrgårdsubstbyggnad country housegods country estate
ståtligadjektivstorslagen grand, magnificent; imponerande:om person imposing; om t.ex. byggnad stately, impressive
nybyggesubsthus under byggnad house under construction; färdigt bygge new building
2 rassubstjordskred landslide; av byggnad collapseekon., värdesänkning collapse
stallsubstbyggnad stable; för cykel shedgrupp racerförare etc. stable
anläggningsubstuppförande erection, constructiongrundande foundationbyggnad structurefabrik etc. workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasplantparkanläggningar park grounds (pl.)
invigaverbbyggnad etc. inaugurateinviga ngn i ngt göra förtrogen med ngt initiate sb into sthinviga ngn i en hemlighet let sb into a secret
förfallaverbfördärvas fall into decay; om byggnad etc. fall into disrepair; om person go downhillbli ogiltig become invalidförfalla el. förfalla till betalning be due, fall due
© NE Nationalencyklopedin AB