Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

byggaverbbuilddet bygger grundar sig it is founded onkraftigt byggd om person powerfully built, sturdy
verb och partikelverbbygga inmed väggar wall inbygga omrebuild, alterbygga påöka add tobygga tillutvidga enlargebygga utenlarge, extend, develop
anläggaverbuppföra build, erect; bygga construct; grunda found
muraverbmura ngt bygga (av tegel) build sth of brickmura igen (till) wall up; med tegel brick up
uppföraverbbygga build, erectframföra:t.ex. pjäs, opera, musik performuppföra sig bära sig åt behave, behave oneselfuppföra sig väl behave
© NE Nationalencyklopedin AB