Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bysubstvillage
viaprepositionvia, by, by way of
biproduktsubstby-product
hemsökasverbhemsökas av be ravaged by, be overrun by
bilaverbgo by car, travel by car
belägenadjektivsituated <vid near, by>, located <vid near, by>
multipliceraverbmultiply <med by>
fyllnadsvalsubstpolit. by-election
poströstaverbvote by post
invidprepositionby; utefter alongside; nära close to
adverbclose by, near by
© NE Nationalencyklopedin AB