Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 bysubstantiv~n, ~arlitet samhälle village; mindre hamlet
1 bysubstantiv~n, ~arvindil squall, gust
medelstprepositionby, by means of
brevledesadverbby letter
rätteligenadverbmed rätta by right, rightly; egentligen by rights
bivägsubstantiv~en, ~arby-way, by-road, bypath
fyllnadsvalsubstantiv~et, =by-election
förbipasserandeadjektivoböjl.passing, …passing bysubstantiven ~, pl. =passer-byde förbipasserande [the] passers-by
stegvisadverbsteg för steg step by step; gradvis äv. gradually, by degreesadjektiv~tgradual, step-by-step…
halvhjärtatadverbhalf-heartedly, by halves
© NE Nationalencyklopedin AB