Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

3 bussinterjektionbuss på honom! worry him!, at him!
2 busssubstantiv~en, ~ardata. [data] bus
1 busssubstantiv~en, ~artrafik~ bus; turist~ coach; amer. [tour]bus
konduktörsubstantiv~en, ~erbuss~ conductor; tåg~ guard, ticket-collector; amer., på buss el. tåg conductor
dubbeldäckaresubstantiv~n, =double-decker [buss bus, smörgås sandwich]
flygbusssubstantiv~en, ~arbuss till flygplatsen airport bus (coach)
hållplatssubstantiv~en, ~erbuss~ osv. stop; järnv. halt
1 kursubstantiv~en, ~er el. ~arvakt~ sentry box; buss~ bus shelter
stationsubstantiv~en, ~erallm. station; järnvägs~el.buss~,amer. äv. depot
nattaxasubstantiv~n, -taxorpå buss o.d. night tariff, night fare
© NE Nationalencyklopedin AB