Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

busssubsti persontrafik bus; turistbuss coach; amer. busåka buss go by bus
ändstationsubstför tåg, buss etc. terminus
nattaxasubstpå buss etc. night fare, night tariff
hållplatssubstför buss etc. stop; järnv. halt
konduktörsubstpå buss conductor; järnvägskonduktör guard; amer. conductor
abonneraverbsubscribe < to, for>abonnerad buss hired coach; amer. chartered bus
trafikeraverbom personer el. fordon use, frequent; om trafikföretag work, operate; om buss etc. run on
femmasubstfiveen femma belopp five kronorfemman a) om hus, buss etc. No. 5, number 5 b) skol. the fifth class, the fifth formfemman i hjärter the five of heartshan kom in som femma he came in fifthhan ligger femma he is fifthdet var en annan femma vard. that's quite another matter
hoppaverbjump, leap, dive; mest om fågel hop
verb och partikelverbhoppa avbuss, tåg etc. jump offlossna come loosedra sig ur el. sluta back out; skol. drop outpolit. seek political asylum, defecthoppa insom ersättare step in <för ngn in sb's place>hoppa påhoppa på bussen jump on to the bushoppa på ngn fly at sbhoppa tillgive a jump, starthoppa överutelämna skip, leave out, miss out
stigaverb step, walkhöja sig rise, go up; om flygplan climböka el. växa rise, growbrödet har stigit i pris bread has gone up in price
verb och partikelverbstiga avgå av get offjag vill stiga av bli avsläppt vid… I want to be put down at…stiga framstep forwardstiga inget instiga in i bilen get into the carstiga in i rummet enter the roomstig in! vid knackning come in!stiga ned (ner)step down, descendstiga påi rummet entertåg, buss etc. get on; cykel get on, mountstiga undanstep out of the waystiga uppget up; kliva upp get out <urt.ex. ett badkarskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>stiga upp i en vagn get intostiga upp på en stege get up on, mount
© NE Nationalencyklopedin AB