Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

buskesubstantiv~n, buskarbush; större shrubsticka huvudet i busken bury one's head in the sand
plockatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. pick; samla gatherplockablommor (bär, svamp) pick…, gather…plocka en fågel (ögonbrynen) pluck a fowl (one's eyebrows)gå och plocka pyssla potter (mess) aboutbildl.plocka ngn fleece sbbli plockad2000 kronor be skinned of…
reflexivt verb~de, ~tplocka sig om fågel plume (preen) oneself
partikelverbplocka avplocka av en buske dess blad strip a bush of…frukt pick [off], gathert.ex. bord clearplocka bortremove, take away (off), pick offplocka framtake out, produceplocka ihopt.ex. sina tillhörigheter gather…together, collect; sätta ihop put…together; t.ex. maskindelar assembleplocka sönderpick (take)…to piecesplocka undanclear away, removeplocka upppick up äv. liftare; ur låda o.d. take outplocka utvälja pick (cull) [out]plocka åt siggrab
krypaintransitivt verbkröp, krupitcrawl; tyst o. försiktigt creep; om barn crawl; om växt creep, trailkrypa [fram] äv. go at a crawltåget kröp fram över slätten the train crawled (went at a crawl)…timmarna kröp fram the hours crept (crawled) bykrypa för ngn bildl. cringe (grovel) to sb, fawn on sbdet kryper i mig när jag ser det it gives me the creeps (makes my flesh creep) to see itkrypa i säng crawl into bedkrypa till korset humble oneself, eat humble pie, kiss the rod
partikelverbkrypa bakomt.ex. en buske creep (gömma sig hide) behind…krypa framkomma fram come out äv. bildl.krypa ihopt.ex. i soffan el. ett hörn huddle [oneself] up, nestle up; huka sig el. kura crouch; av fruktan o.d. cowerkrypa int.ex. genom fönstret (smygande) creep inkrypa in i sitt skal bildl. shrink (retire) into oneself (one's shell)krypa intill ngncuddle (huddle) up against sbkrypa ner [i sängen]nestle down (cuddle up) [in…]krypa omkringom barn crawl about (around)krypa upp [i soffhörnet o.d.]huddle [in…]; för att mysa curl up [in…]
© NE Nationalencyklopedin AB