Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bunkesubstav metall pan; av porslin bowl
skålsubstbunke bowl; flatare basin, dishvälgångsskål toastdricka ngns skål drink to sb's health
skål!interjektionskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasyour health!, here's to you!; vard. cheers!
© NE Nationalencyklopedin AB