Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bunkesubstantiv~n, bunkarskål av metall pan; av porslin o.d. bowl
fatsubstantiv~et, =uppläggnings~ dish; bunke basin; av metall äv. pantefat saucer; tallrik platetunna barrel; mindre cask; butt, hogshead äv. som mått; kar vatett fat olja a drum (barrel) of oilförvaras fat …in barrelsbildl.det ligger honom i fatet att… he is handicapped by the fact that…
skålsubstantiv~en, ~arbunke bowl; flatare basin, dish; bot. cup, cupuleen skål [med]… a bowl osv. of…välgångs~ toastdricka ngns skål (en skål för ngn) drink [to] sb's health, drink to (toast) sbföreslå (utbringa) en skål för ngn propose a toast to (for) sb, propose sb's healthmellan skål och vägg vänner emellan between (resp. among) friends; i enrum privately, in privateinterjektioncheers!
© NE Nationalencyklopedin AB