Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bundenadjektivbundet, bundnabound osv.; se bindakem. combined
halvfranskadjektiv~tbokb.halvfranskt band half binding, half-calf [binding][bunden] i halvfranskt band half-bound, in half calf
aktiesubstantiv~n, ~rshare; amer. stockaktier koll. stock (sg.)bunden (fri) aktie restricted (unrestricted) shareha (äga) aktier i hold shares inteckna aktier subscribe [for] (apply for) shares
bindasubstantiv~n, bindorse dambindakir. roller [bandage], bandageelastisk binda elastic bandage
transitivt verbband, bunditsamman~ el. fast~ bind; [linda o.] knyta om tie båda äv. bildl.binda böcker bind booksbinda ngn [till händer och fötter] bind sb [hand and foot]binda ngn vid brottet pin the crime on to sbbunden aktie restricted sharebundet kapital tied-up (locked-up) capital, tied-up moneystå bunden t.ex. om hund be tied upvara bunden till ngn be tied to sb
intransitivt verbband, bunditbindlimmet binder bra …binds (holds) well
reflexivt verbband, bunditbinda sig tie (bind) oneself, commit (pledge) oneself <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + ing-form>binda sig för fem år tie (bind) oneself for five yearsbinda sig vid (för) en åsikt o.d. commit oneself to…; ett program tie oneself down to…
partikelverbbinda fasttie…on (up) <vid to>binda för ögonen på ngntie something in front of sb's eyes, blindfold sbbinda ihophopfoga tie…together; t.ex. tidningar till paket tie upbinda in en bokbind a bookbinda ompaket o.d. tie up; sår bind upbinda upptie up äv. bildl.
lösadjektiv~t (jfr äv. resp. huvudord)inte fastsittande el. bunden el. fri loose; inte fäst äv. unattached, unfixed; otjudrad untethered; löstagbar detachable; rörlig äv. movable; separat el. enstaka äv. separate, singlelösa delar reservdelar spare partsen lös hund a dog off the leashlös fri be at large; om djur i betydelsen 'röra sig fritt' roam freelyha en lös tand have a loose toothvara lös hålla på att lossna be coming off (coming loose); ha lossnat be off (loose)ha pengar[na] lösa i fickan have (carry) one's money in one's pocket
inte hård el. fast el. inte spänd loose; slapp äv. slack; mjuk äv. soft; rinnande running; vard. runnyägget är för löst …is too soft[-boiled]
friareel.i div. uttr.:om ammunition o.d. blank; om förmodan el. påstående el. rykte o.d. baseless, groundless, unfounded; vag vaguelösa grunder on flimsy groundslöst prat idle talk (chatter), gossipköpa en vara i lös vikt, se lösvikt
adverblösangripa ngn (ngt) attack sb (sth), go for sb (go at sth)
© NE Nationalencyklopedin AB