Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

buktaintransitivt verb och reflexivt verb~de, ~tbukta [sig] wind, curve, bend; slingra sig el. om flod meander; om segel bellybukta in[åt] curve inbukta ut[åt] bulge
bågnaintransitivt verb~de, ~tböja sig el. svikta bend; ge vika sag; bukta ut bulge
© NE Nationalencyklopedin AB