Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

budsubstanbud offer; på auktion bid; i kortspel bid, calldet var hårda bud that's tough!budskap message; budbärare messengerskicka bud att… send word that…skicka bud efter ngn send for sbbefallning commandtio Guds bud the ten commandments
bomullspinnesubstcotton bud
knoppsubstbot. budskjuta knopp budknapp, kula knob
ärendesubstuträttning errandärenden om bud go on errandsha ett ärende till stan have business in town, have something to do in townskicka ngn i ett ärende send sb on an errandfråga matteroffentliga ärenden public affairsövriga ärenden vid sammanträde any other business
© NE Nationalencyklopedin AB