Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bryta (jfr bruten)transitivt verbbröt, brutitallm. break; kol el. malm mine; sten quarry; förpackning open; förbindelse break off, sever; ljus refract, diffractbryta arm arm-wrestlebryta armen break (med. fracture) one's armbryta en färg målarfärg break a colourbryta en förlovning break off an engagementbryta isen äv. bildl. break the icebryta sitt löfte break one's promisebryta ett samtal tele. disconnect (cut off) a callbryta servetter fold napkinsbryta strömmen elektr. break (interrupt) the circuit, switch off [the current]
intransitivt verbbröt, brutitbreak äv. om vågor <mot against>bryta med ngn break with sbbryta mot lag el. regel break; svagare infringe; lag äv. violate; ett förbud offend against…; en princip violate…vågorna bryts mot klipporna the waves are breaking against (on)…i uttal speak with an (a foreign) accentbryta på tyska speak with a German accent
reflexivt verbbröt, brutitbryta sig, se under resp. beton. part. under bryta
partikelverbbryta avbreak (knäcka snap) [off]bryta av mot kontrastera mot be in contrast to, contrast with; jfr avbrytabryta frambreak out, burst forth; om t.ex. solen break throughbryta igenomäv. mil. break throughbryta sig igenom break (force) one's way throughbryta ihopom personel.system etc. break down, collapsebryta inset in, come on; om fienden, havet break inbryta sig in i ett hus (hos ngn) break into a house (sb's home)bryta nedbreak down; förstöra äv. demolish; fys. äv. decompose <till into>; bildl. el. krossa shatterbryta [om]typogr. make up…[into pages]bryta sammanbreak down, collapsebryta upptr.bryta upp ett lås break open a lock, force a lock [open]itr.bryta upp från bordet make a movebryta uttr. break outbryta ut en faktor matem. remove (put) a factor outside the bracketbryta ut…ur sammanhanget detach (isolate)…from the contextitr. el. t.ex. om eld el. krig el. uppror el. epidemi break out; om åskväder come onrfl.bryta sig ut force one's way out
trendsubstantiv~en, ~ertrendbryta trenden break the trend
förtrollningsubstantiv~enenchantment; bewitchment, fascination; jfr förtrolla; trollmakt spellbryta förtrollningen break the spell
överträdatransitivt verb-trädde, -trätttransgress; bryta mot äv. break, infringe; kränka violate
konvenanssubstantiv~enpropriety, conventionkonvenansen proprieties (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasconvention, the conventions (pl.)bryta mot konvenansen commit a breach of etiquette
bändaintransitivt verbbände, bäntbryta prizebända loss prize (pry)…loosebända upp prize (pry)…open
brutenadjektivbrutet, brutnabroken äv. om person o. språk; om arm el. ben äv. fractured; jfr brytabrutet tak mansard (curb) roof
spjälkatransitivt verb~de, ~tklyva el. äv. bildl., kem. split <i into>; bryta ned break down, decomposemed.se spjäla
ojustadjektiv=orättvis unfair; taskig rottenadverbspela ojust sport. play dirty (rough); bryta mot reglerna commit a foul (resp. fouls)
tystnadsubstantiv~ensilencetystnad! äv. hush!förväntansfull tystnad a hush of expectationbryta tystnaden break the silenceiaktta tystnad maintain (keep) silenceförbigå ngt med tystnad pass sth over in silenceunder tystnad in silence
© NE Nationalencyklopedin AB