Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bryverbbry sin hjärna (sitt huvud) med ngt rack one's brains over sthbry sig carehan bryr sig inte vard. he couldn't care less, he just doesn't carebry sig om a) ta notis om pay attention to b) tycka om care forjag bryr mig inte om vad folk säger I don't care what people saybry dig inte om det! don't bother about it!, don't worry about it!bry dig inte om att… don't trouble to…
grubblaverbfundera ponder < on, over>, brood <om over, about>; bry sin hjärna puzzle one's head <, över about>
låtsasverbpretend <att, som om that>han låtsades inte om att han visste he didn't let on that he knewinte låtsasbry sig om ngn (ngt) take no notice of sb (sth)
hänsynsubstconsideration, regard; hänseende respectta hänsyn till ngt a) beakta take sth into consideration b) bry sig om pay attention to sthav hänsyn till av omtanke out of consideration formed hänsyn till beträffande with regard to; med tanke på considering
© NE Nationalencyklopedin AB