Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

brottstyckesubstantiv~t, ~nfragment
1 bitsubstantiv~en, ~arpiece, bit; del part; brottstycke fragment; av socker el. kol lump, knob <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>; vägsträcka distance, way; musikstycke piece [of music]; låt tuneen bit bröd a piece (a morsel, skiva a slice) of breadäta en bit [mat] have a snack (a bite, something to eat)gå en bra bit walk quite a long waydet är bara en liten bit kvar [att gå] there is only a little way left [to go], it isn't farfölja ngn en bit på vägen accompany (escort) sb [a] part of the wayhan har kommit en bra bit på väg he is well on his way; bildl. he has made considerable progressbit för bit bit by bitgå i bitar break, go (fall) to pieces
© NE Nationalencyklopedin AB