Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brittsubstBritonbritternasom nation, lag etc. the British
apotekaresubstpharmacist; britt. ofta dispensing chemist
apoteksubstungefär pharmacy; britt. chemist's; amer. pharmacy, drugstore
övningsbilsubstdriving-school car; britt. motsvarighet learner's car
hektarsubsthectareett (en) hektar britt. motsvarighet 2,471 acres
gymnasiumsubstbritt. motsvarighet upper secondary school; amer. motsvarighet senior high school
gymnasialadjektivbritt. motsvarighet upper secondary level; amer. motsvarighet senior high school level
inrikesministersubstminister of the interior; amer. secretary of the interiorinrikesministern britt. the Home Secretary
gymnasieskolasubstbritt. motsvarighet upper secondary school; amer. motsvarighet senior high school
inrikesdepartementsubstministry of the interior; amer. department of the interiorinrikesdepartementet britt. the Home Office
© NE Nationalencyklopedin AB