Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brinksubstantiv~en, ~arbacke [steep] hill; älv~ [steep] riverbank
strandkantsubstantiv~en, ~erstrand beach, waterside; vattenbryn edge (margin, brink) of the water
fallrepsubstantiv~et, =sjö. gangwayvara på fallrepet be going downhill; ekonomiskt be on the brink of ruin
randsubstantiv~en, ränderskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasstreck o.d. stripe; strimma streak~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskant edge; brädd brim; spec. av större ytael.bildl. verge; bildl. äv. brink; gräns[område] borderstå på förtvivlans rand be on the verge of despairpå gravens rand on the brink of the gravevid öknens rand on the border of the desertfylla glaset till randen …to the brim
avgrundsubstantiv~en, ~erallm. abyss, precipicestå vid avgrundens rand bildl. be on the edge of the precipice; starkare be on the brink of disasteren avgrund av okunnighet abysmal ignorance
© NE Nationalencyklopedin AB