Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 bringaverbbringbringa ned minska reduce
1 bringasubstspec. kok. brisket
rubbaverbflytta på move, dislodgebringa i oordning disturb, upsetngns förtroende etc. shakerubba ngns planer upset sb's plans
klarhetsubstclaritybringa klarhet i ngt throw light on sth, shed light on sthklarhet i ngt get a clear idea of sthgå från klarhet till klarhet go from strength to strength
fattningsubstgrepp grip, holdför glödlampa socket, lamp holder; för t.ex. ädelsten settingbehärskning composurebehålla fattningen keep one's head; vard. keep one's coolförlora fattningen lose one's headbringa ngn ur fattningen disconcert sb, put sb out
© NE Nationalencyklopedin AB