Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brevlådasubstantiv~n, -lådorletterbox; amer. [mail]box; jfr brevinkast; i Storbr. el. vid trottoarkanten pillar box
postlådasubstantiv~n, -lådorskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse brevlåda
1 springasubstantiv~n, springor[narrow] opening; t.ex. dörr~ chink; smal ~ el. t.ex. i brevlåda slit; för mynt o.d. el. brevinkast i dörr slot
elektroniskadjektiv~telectronicelektronisk brevlåda electronic mailboxelektronisk fotboja polis. [electronic] tag; själva systemet [electronic] taggingelektronisk musik electronic music
1 lådasubstantiv~n, lådorbox; större case; plåt~ tin [box]; drag~ drawer; jfr brevlådam.fl.en lådacigarrer a box of…kok. dish au gratinhålla låda vard. keep on talking, do all the talking
tömmatransitivt verbtömde, tömtgöra tom el. dricka ur empty; låda el. skåp äv. clear (turn) out; brevlåda clear; sitt glas äv. draintömma tarmen (blåsan) relieve oneselfsalen tömdes the hall emptiedtömma ngt på dess innehåll empty sth of…tömma till sista droppen drink (drain) to the dregstömma ut empty [out]; hälla ut pour outtömmatappa på flaskor pour into bottles
© NE Nationalencyklopedin AB