Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brevsubstletter
reksubstbrev registered letter
eftersändningsubstav brev forwarding
avstämplaverbstamp; brev etc. postmark
inkommandeadjektivom brev, fartyg incoming
1 asssubstbrev insured letter
kuvertsubstför brev envelopebordskuvert cover
lösensubstlösepenning ransompå t.ex. brev surchargeparoll watchword
rekommenderaverbrecommendrekommenderat brev registered letter; amer. registered mail
högaktningsfulltadverbrespectfullyHögaktningsfullt i brev Yours faithfully
© NE Nationalencyklopedin AB