Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bredvidprepositionbeside, at the side of, by the side of; gränsande intill adjacent to, next to; om hus etc. next to, next door to; vid sidan om alongside, alongside of
adverbintill close byhär bredvid close by herei huset bredvid in the next house, next door
munsubstmouthhålla mun keep quiet; vard. shut updra på munnen smile slightlyprata bredvid mun let the cat out of the bagtala i munnen på varandra speak at the same timevara stor i mun talk big
straxadverbom tid directly, in a minute, in a moment; snart presently; genast at oncestrax efter middagen just after dinnerstrax innan han for just before he leftär du klar? — jag kommer strax! are you ready? — I'm coming in a minute (moment)!jag kommer strax tillbaka I'll be back in a minute (moment)klockan är strax 2 it is close on two o'clockom rumstrax bredvid el. strax intill close by
2 vidprepositionrumsbetydelse at; bredvid by; nära nearsitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tableställ cykeln vid dörren! put your bike by the doorstan ligger vid en flod the town stands on a riverhuset ligger vid en gata the house is in (amer. on) a streetvid gränsen at the frontiervid kusten on the coastsida vid sida side by sideslaget vid Hastings the battle of Hastingsför att uttrycka verksamhetsområde el. förhållande:vara anställd vid en firma be employed at a firmhan är vid marinen he is in the Navyvara fäst vid ngn be attached to sbvara fäst vid ngt be attached to sth, be fastened to sthtidsbetydelse atvid mitt besök i… when on a visit to…vid hans död on his deathvid sin död när han dog when he diedvid halka when it is slipperyvid god hälsa in good healthvid jul at Christmasvid leverans on deliveryvid middagen at dinnervid midnatt at midnightvid dåligt väder in bad weathervid arton års ålder at the age of seventeen
© NE Nationalencyklopedin AB