Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bredadjektivbrettavseende massael.utsträckning broad; i betydelsen 'vidöppen'el.vanl. vid måttuppgifter wide; om panna el. rygg el. uttal broad; om mun widetre meter lång och fyra meter bred three metres long by four metres broadbred basis on a broad scale, broad-based…med bred marginal bildl. by a wide marginbli (göra) bredare be (make) broader (wider), broaden, widen
halvblodsubstantiv~et, =häst half-bred, half-blood
uppvuxenadjektiv-vuxet, -vuxnahan är uppvuxen i staden (på landet) he has grown up in the town (country), he is town-bred (country-bred)
flodmynningsubstantiv~en, ~armouth of a (resp. the) river; bred, påverkad av tidvattnet estuary
väluppfostradadjektiv-uppfostrat, ~ewell brought-up, well-bred, well-mannered
trubbnos~en, ~ar och trubbnäsasubstantiv~n, -näsorsnub nose; bred o. platt pug nose
belevadadjektiv-levat, ~ewell-bred, well-mannered; artig courteous; världsvan urbane
ouppfostradadjektiv-fostrat, ~ebadly brought-up endast om person, ill-bred; ohyfsad ill-mannered, bad-mannered
basissubstantivoböjl., enbasispl. basesbasis av detta fördrag on the basis (strength) of…på bred basis on a broad basis
skuldrasubstantiv~n, skuldrorshouldervara bred över skuldrorna be broad-shoulderedkämpa skuldra vid skuldra …shoulder to shoulder äv. bildl.
© NE Nationalencyklopedin AB