Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

breverbspreadbre en smörgås butter a slice of bread
verb och partikelverbbre pålägga på spreadvard., överdriva lay it on thickbre utspread out, spread aboutbre ut sigsprida sig spread; sträcka ut sig stretch out
bredaverbse bre
smörsubstbutterbre smör spread butter ongå åt som smör el. gå åt som smör i solsken go like hot cakes
© NE Nationalencyklopedin AB