Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

brasasubstantiv~n, brasorfire, log firetända en brasa light (make) a firevid (kring) brasan at (round) the firesidevard.ta dig i brasan! get lost!; starkare up yours!
eldaintransitivt verb~de, ~tspec. med centralvärme heat; jfr äv. ex.; göra upp eld, t.ex. i kamin light a fire (resp. fires, the fire), make a fire; ha en brasa have a firede måste snart börja elda they will soon have to start [the central] heatingelda med ved (kol, olja) use wood (coal, oil) for heatingtransitivt verb~de, ~telda [upp] a) värma upp:t.ex. rum, ugn heat, get…hot; t.ex. ångpanna stoke b) bränna [upp] burn [up] c) egga rouse, stir, inspireelda upp sig get [more and more] excited (worked up)elda en brasa tända light (ha have) a fire
brinnaintransitivt verbbrann, brunnitallm. burn äv. bildl.; stå i lågor äv. be on fire; flamma blazebrinna av nyfikenhet be burning with curiositybrinna av iver be filled with fervourdet brinner hos A. (i gardinen) A.'s house (the curtain) is on firebrinna [ihop] om gödsel decompose
partikelverbbrinna avgå av go off; om sprängskott, bomb explodebrinna innei ett hus (garage etc.) be burnt to death in a house (garage etc.)brinna nedom hus o.d. be burnt down; om ljus burn itself out; om brasa o.d. burn low, go outbrinna uppbe destroyed by fire; om t.ex. hus äv. be burnt outbrinna utburn itself (om brasa äv. go) outelden har brunnit ut the fire has gone (is) out
tändatransitivt verbtände, täntfå att brinna light; tekn.se antända; elljus turn (switch, put) ontända [belysningen (ljuset)] put (turn) on the light[s]tända en brasa make a firetända en tändsticka äv. strike a match (light)ljuset (det) är tänt the light is ontända eld på… set fire to…; hus äv. set…on fireintransitivt verbtände, täntfatta eld catch fire; om tändsticka ignitemotorn tänder inte there is something wrong with the ignition [of the engine]vard., brusa upp flare up; få erotiska känslor el. bli entusiastisk be (get) turned on, turn onvard.tända på ngn (ngt), se vara (bli) tändunder tänd
partikelverbtända avvard., efter narkotikarus come down; tvärt sluta med tyngre narkotika go cold turkeytända påse tända eld påovanvard., använda narkotika:vid enstaka tillfälle get high; som vana turn on
© NE Nationalencyklopedin AB