Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brasasubstfire, log-firevid brasan at the firesidekring brasan round the fireside
tändaverblight; elljus turn on, switch ontända en eld el. tända en brasa make a firetända eld på set fire tobli arg flare up; bli entusiastisk get turned on
eldaverbheatelda med ved use wood for heatingelda el. elda upp a) värma upp t.ex. rum heat b) bränna upp burn up c) egga rouse, stirelda upp sig get excitedtända en eld make a fireelda en brasa a) tända light a fire b) ha have a fire
brinnaverbburn; flamma blazelyset brinner i hallen the light is on in the halldet brinner i knutarna there's no time to lose
verb och partikelverbbrinna avom t.ex. skott go offbrinna nedom hus etc. be burnt downbrinna uppbe destroyed by firebrinna utburn itself out; om brasa go out
© NE Nationalencyklopedin AB