Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brantadjektivsteep
subststup precipicerand vergepå ruinens brant on the verge of ruin
1 stupsubstbrant precipice, steep slope
2 klippasubstberg rock; brant havsklippa cliff
ruinsubstruinligga i ruiner lie in ruinsruinens brant on the verge of ruin
tvärsubstligga på tvären be crosswisesätta sig på tvären om person become obstinate, become awkward
adjektivbrant steep; om t.ex. krök, vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; kort abrupt
skarpadjektivsharp; brant steep; om smak el. lukt strong; om ljud piercing; om ljus, färg etc. bright, glaring; om sinnen keenskarp ammunition live ammunitionskarp protest strong protest
substta i på skarpen med ngn crack down on sbsäga till ngn på skarpen tell sb off properly
stupaverbluta brant descend abruptly, fall steeplynära att stupa av trötthet ready to drop with fatiguestupa i säng tumble into beddö i strid be killed in actionde stupade those killed in action, those killed in the war
© NE Nationalencyklopedin AB