Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brantadjektiv=steep; tvär~ precipitous; djärvt uppstigande äv. boldbrant stigning steep (sharp) riseadverbsteeply osv.; jfr brantplanet steg brant the plane climbed steeplysubstantiv~en, ~erstup precipicerand verge äv. bildl.på ruinens brant on the verge of ruin
1 stupsubstantiv~et, =brant precipice, steep slope (descent)
2 klippasubstantiv~n, klipporberg rock äv. bildl.; skarpkantig o. brant havsklippa cliff
sluttaintransitivt verb~de, ~tslope, slant; nedåt äv. decline, incline, descendslutta brant (sakta) ned mot… slope abruptly (gently) down to…
ruinsubstantiv~en, ~eråterstod ruinruiner rester äv. remains, remnantsligga i ruiner be in ruins, be ruinedsammanbrott ruin, destructiongå mot sin ruin be on the road to ruinruinens brant on the verge of ruin
tväradjektiv~t~t avskuren square; brant sheer, steep; skarp el. oförmodad el. om t.ex. krök el. övergång el. vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; spec. om svar curt; sur el. vresig surlysubstantiv~en, t.ex. ligga (skära ngt) tvären …crosswise, …acrosssätta sig på tvären eg. el. om föremål get stuck crossways; bildl. el. om person become awkward (cussed)
stupaintransitivt verb~de, ~tluta brant descend abruptly, fall steeply, incline sharplyfalla fall, drop [down]nära att stupa [av trötthet] ready to drop [with fatigue]stupa i säng tumble (go straight) into bedbildl. el. misslyckashan stupade t.ex. matematiken he failed in…; t.ex. uppgiften he did not manage…det hela kommer att stupabristande samarbete it will fail (founder, fall down) on account of…dö i strid be killed [in action], fall [in battle]
skarpadjektiv~tallm. sharp; om egg o. eggverktyg äv. keen; brant steep; om smak o. lukt strong; om ljud piercing, shrill; om kontur o.d. äv. distinct, clear; om ljus el. färg o.d. bright, glaring; om sinnen keen, acuteskarp ammunition live ammunitionen skarp bild foto. el. TV. a sharp pictureen skarp gräns bildl. äv. a well-defined limitskarp hörsel accute hearingskarpt intellekt sharp intellectskarp kontrast sharp contrastskarp kritik severe (harsh) criticismskarp krök (kurva) sharp turn (curve)en skarp protest a strong protestskarp tillrättavisning severe reprimandsubstantiv~enskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse skarpen
© NE Nationalencyklopedin AB