Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

braadjektivgood; finedet var bra att du kom it's a good thing you camedet är bra så! tillräckligt that's enough, thank youvad ska det vara bra för? what's the good of that?, what's the use of that?vara bra att ha come in handyvara bra på att sjunga be good at singingfrisk well, all rightbli bra från sin förkylning recover from one's cold
adverbwelltack, bra fine thanks, very well, thankshon dansar bra she is a good dancerha det braskönt etc. be comfortable; ekonomiskt be well offha det så bra! have a good time!se bra ut om person be good-lookingmycket, riktigt quite, veryjag skulle bra gärna vilja veta I should very much like to know
behåsubstvard. bra
stödbehåsubstuplift bra
simmaverbswimsimma bra be a good swimmer
ögonmåttsubstha bra ögonmått have a sure eye
härligadjektivglorious, wonderful; förtjusande lovely; skön delightful; läcker delicioushärligt! bra fine!
skidföresubstdet är bra (dåligt) skidföre ungefär the snow is good (bad) for skiing
hyfsadadjektivom person well-manneredom sak decent ganska bra
gillaverbapprove of; tycka bra om like; vara förtjust i be keen on
uttalsubstpronunciation <av of>ha bra engelskt uttal have a good English accent
© NE Nationalencyklopedin AB