Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bråttomadverbha bråttom be in a hurry <med about>ha mycket bråttom be in a great hurry <med about>det är bråttom it can't wait, there's no time to losedet är inte bråttom med det there's no hurry
sjösubstinsjö lake; hav seajag sitter inte i sjön har inte bråttom I'm in no hurry; det går ingen nöd på mig I'm all righttill sjöss sjöledes by sea; på sjön at seagå till sjöss om person go to sea; om båt put to seaute till sjöss on the open sea
skyndaverbila el. hasta hastenskynda sig hurry, hurry up, hastenskynda dig! el. skynda dig på! hurry up!, come on!jag måste skynda mig jag har bråttom I am in a hurry
verb och partikelverbskynda framskynda påhurry, hurry upskynda på ngn hurry sb
© NE Nationalencyklopedin AB