Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bråkaintransitivt verb~de, ~tbullra el. väsnas be noisy, cause (make) a disturbance; gräla quarrel, have a row (quarrel); retas teasekrångla el. tjafsa make (kick up) a fuss (row), make difficultiestransitivt verb~de, ~tbråka lin (hampa) brake flax (hemp)
gruffaintransitivt verb~de, ~tvard. bråka el. träta make (kick up) a row, squabble <för (om) about>; knota grumble, grouse <för (om) about>
ogjordadjektiv-gjortundonevara ute i ogjort väder ung. do the right thing for the wrong reason; bråka i onödan make a lot of fuss about nothing; förhasta sig jump to conclusions
härjatransitivt verb~de, ~travage; ödelägga devastate, lay wastese härjad ut look worn and haggardett härjat ansikte a ravaged faceintransitivt verb~de, ~thärja i (på, bland) ravage osv.; jfr härjahärja svårt i (bland) vålla förstörelse el. vanl. wreak (make) [great] havoc in (among)om t.ex. sjukdom be rife (prevalent), ragevard., väsnas o.d. play about; rasa carry onhärjabråka med ngn order (boss) sb about
© NE Nationalencyklopedin AB