Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bråkaverbväsnas be noisygräla have a row, have a quarrelkrångla make a fuss (row), kick up a fuss (row)låt bli att bråka! skoja don't play about!
larvaverblarva sig vard., prata dumheter talk nonsense; vara dum be silly; bråka play about
trasselsubstbomull cotton wastebesvär trouble, bother; komplikationer complications (pl.)ställa till trassel cause a lot of trouble; bråka kick up a fusshärva tangle
skojaverbskämta joke; ha hyss för sig, bråka etc. lark about, play pranks, be up to mischiefskoja med ngn a) skämta med ngn kid sb, make fun of sb b) driva med ngn make fun of sbskojar du? are you joking?, you must be joking!
© NE Nationalencyklopedin AB