Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brådskandeadjektivurgent, pressing
skyndsamadjektivspeedy; brådskande quick
överhängandeadjektivhotande impending, imminent; brådskande urgent
brådadjektivbrådskande busy; plötslig sudden, hastyen bråd död a sudden death
angelägenadjektivbrådskande urgentangelägen om ngt keen on sthjag är angelägen om att det här inte sprids I am anxious that this should not be spread about
© NE Nationalencyklopedin AB