Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brådskandeadjektivoböjl.som måste uträttas fort urgent, pressing; på brev o.d. urgent; hastig hasty, hurried
skyndsamadjektiv~t, ~maspeedy; brådskande quick; påskyndad hurried; ofördröjlig prompt
överhängandeadjektivoböjl.nära förestående el. hotande impending; spec. om fara äv. imminent, immediatevid överhängande fara in an (in case of) emergencybrådskande el. pressande urgent
brådadjektivbråttbrådskande busy, bustling; plötslig sudden, hasty, hurrieden bråd död a sudden deathdet är bråda dagar nu inför bröllopet the days are very busy…, things are hectic…
angelägenadjektivangeläget, angelägnaom sak:brådskande urgent, pressing; viktig importantom personangelägen om ngt anxious (eager) for sthangelägen [om] att (+ inf.) anxious (eager) to + inf.jag är angelägen [om] att han ska få höra det I am anxious for him to (anxious that he should) hear it
© NE Nationalencyklopedin AB