Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brådskasubsthurry, hastedet är ingen brådska med det there's no hurry about thathan gör sig ingen brådska el. han gör sig ingen brådska he is in no hurryi brådskan glömde han att betala in his hurry (haste) he forgot to pay
verbbehöva utföras fort be urgent; skynda sig hurrydet brådskar inte there is no hurry about it
jäktsubstbrådska hurry; fläng bustle, hustlestorstadens jäkt the rush and tear of the city
hastighetsubstfart speed; snabbhet rapidityhögsta tillåtna hastighet the speed limit, the maximum speedmed en hastighet av at a speed ofbrådskai hastigheten glömde han… in his hurry he forgot…
© NE Nationalencyklopedin AB