Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bränslesubstantiv~t, ~nfuelflytande (fast) bränsle liquid (solid) fuel
vedsubstantiv~enwood; bränsle äv. firewood
kolsubstantiv~et el. ~en, =bränsle:sten~ coal äv. koll.; trä~ charcoalett kol ~stycke a coal, a piece (lump) of coal (resp. charcoal)lägga på ett [extra] kol bildl. get a move on, make an extra effortrit~ drawing charcoalkem. carbon
flytandeadjektivoböjl.på ytan floatinghålla det hela flytande keep things goinghålla sig flytande keep oneself afloat (bildl. äv. above water)rinnande flowing äv. bildl.tala flytande engelska speak fluent Englishi vätskeform liquid; inte fast fluidflytande bränsle liquid fuelflytande föda liquid food, slops (pl.)flytande kristaller liquid crystalsflytande tvål liquid soaprörligflytande växelkurs floating exchange ratevag vague, fluidgränserna är flytande the limits are fluid (indefinite, shifting)adverbobehindrat fluentlytala engelska flytande speak English fluently
1 fastadjektiv=eg. (orörlig el. mots. till mjuk)el.bildl. (säker, ståndaktig, obeveklig) firm; fastsatt fixed; inte flyttbar stationary; fastställd el. stadigvarande fixed, established, permanent, settledha fast anställning have a permanent jobett fast arbete a regular (permanent, steady) jobfast bostad fixed abode, permanent addressfast bränsle (föda, ämne) solid fuel (food, substance)fast egendom real property (estate)i fast form in solid formmed fast hand bildl. with a firm handfast inkomst fixed (regular) incomefasta kostnader fixed costsfast kund (prenumerant) regular customer (subscriber)ha fast mark under fötterna äv. bildl. be on firm groundha fasta principer have fixed (firm) principlesfast pris fixed pricefast övertygelse firm (unswerving) conviction
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. köra fastunder köra)firmly etc.; jfr fast; ibland firmvara fast anställd be permanently employed <hos ngn by sb>; have a permanent job (om högre tjänst appointment, post)fast besluten firmly resolved, determinedfasttagenbli fast be (get) caught
© NE Nationalencyklopedin AB