Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

boxsubstantiv~en, ~arlåda el. avbalkning m.m. box
sparbössasubstantiv~n, -bössormoney box, savings box
flyttlådasubstantiv~n, -lådormoving box, removal box
flyttkartongsubstantiv~en, ~ermoving box, removal box
balkonglådasubstantiv~n, -lådorflower box, window box
boxkalvsubstantiv~enbox calf
pennskrinsubstantiv~et, =pencil-box
digitalboxsubstantiv~en, ~arTV. digital box, converter box, set-top box
vittnesbåssubstantiv~et, =witness box (amer. stand)
målarskrinsubstantiv~et, =paintbox, colour box
© NE Nationalencyklopedin AB