Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bottensubstantivbottnen el. =, bottnarallm. bottom; sjö~ el. som sjöterm äv. ground; på fiol back; tårt~ sponge cakedet här är botten vard., sämsta möjliga this is absolute trash (the end, rubbish)det är ingen botten i honom vard. there's no end to his appetitebotten touch bottom; bildl. reach bedrockbotten upp! vard. bottoms up!köra företaget i botten drain…completely [of its resources]i grund och botten, se grundgå till botten bildl. get to the bottom <med en sak of a thing (matter)>; om fartyg sink, founder, go downvåningpå nedre botten on the ground (amer. äv. first) floorpå tyg el. tapet el. flagga ground
planslipatransitivt verb~de, ~tgrind […level]planslipadbotten …ground level
bottnaintransitivt verb~de, ~tnå botten touch bottom; i simbassäng be within one's depthbottna i ha sin grund i originate in, have its origins in
känningsubstantiv~en, ~arkontakt touch; mil. äv. contactkänning med botten touch (strike) [the] bottomha känningar kontakter have contactssmärtsam förnimmelse sensation of painha känning av ryggen be troubled by…
nedreadjektivoböjl.lowernedre ändan av bordet äv. the bottom…i nedre vänstra hörnet (på boksida o.d.) in the bottom (lower) left-hand cornernedre botten on the ground (amer. first) floor
1 gassubstantiv~en, ~erfys. gasgaser i tarm o.d. wind (sg.), med. flatus (sg.)i gasen vard., berusad tipsy; upprymd in high spiritstrampa gasen i botten step on the accelerator (vard. the gas)
nereadverballm. down; i nedre våningen äv. downstairs; deprimerad down [in the dumps], depressed, in low spiritsdär nere down therehär nere down herenere i Skåne down [south] in…priset (temperaturen) är nere i… the price (temperature) is down to…nere down on (botten at)
innerstadverbinnerst [inne] a) eg. farthest in; på den inre sittplatsen on the inside; i mitten in the middle; i bortre ändan at the farthest end b) bildl. deep down, in one's heart of hearts; i grund och botten at heart
dykaintransitivt verbdök, dyktdive; om ubåt äv. submerge; om flygplan äv. nosedivedyka och snabbt komma upp igen duckdyka fram [suddenly] emergedyka ned i dive intodyka ned i bassängen äv. plunge into…dyka ned till botten dive [down] to the bottomdyka på ngn vard. pounce upon sbdyka upp emerge <ur out of>; eg. äv. come up (to the surface); visa sig, komma fram äv. turn up; komma inom synhåll äv. come into sight; om tanke e.d. suggest itselfdyka upp igen visa sig igen äv. reappear
trampatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tkliva omkring tramp; walk; trycka ned (med foten) tread; ivrigt o. upprepat trample äv. bildl.; stampa stamptrampa sin cykel uppför backen pedal one's cycle…trampa vatten tread watertrampa vin tread grapes [for wine]trampa i ngns spår tread in sb's footsteps[råka] trampa i smutsen step into the dirttrampangt i smutsen bildl. trample…in the dirttrampa inte på blommorna! don't tramp (tread) on…!trampa på gaspedalen el. trampa gasen i botten vard. step on the accelerator (vard. the gas)trampa ngn på tårna tread on sb's toes äv. bildl.
substantiv~n, tramporcykel~ o.d. pedal; vävstols~ el. symaskins~ o.d. treadlepartikelverbtrampa igenom den tunna isskorpantread through…trampa ihjältrample…to deathtrampa in itrample (tread) intotrampa nedgräs o.d. trample [down]…trampa ned sina skor (hälarna) tread down one's shoes at the heelstrampa sönderi bitar tread…to piecestrampa till(t.ex. jorden) tread down…[and make it firm]trampa upp en stig i gräsettread…, wear…trampa urmotor. let out (disengage) the clutch, declutchtrampa översport. overstep the takeoff (the mark äv. bildl.)
© NE Nationalencyklopedin AB