Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

botsubstbotemedel remedy, cureråda bot på (för) remedy
ståndaresubstbot. stamen
fingerborgsblommasubstbot. foxglove
fläderblomsubstbot. elderflower
kardborresubstbot. burr
2 tångsubstbot. seaweed
häggsubstbot. bird cherry
märgsubstbenmärg marrowbot. pith
stjälksubstbot. stem; tjockare stalk
irissubstanat. el. bot. iris
© NE Nationalencyklopedin AB