Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bostadsubstantiv~en, bostäderhem place [to live]; privat hus house; lägenhet flat; spec. större, amer. apartment; statistik., bostadsenhet dwelling; jur., fast ~ domicilefri bostad rent-free accommodationmoderna bostäder modern dwellings (houses and flats, housing (pl.))han saknar bostad he has nowhere to livesöka bostad look for a place to live, go house-hunting (lägenhet flat-hunting, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SEA saknasspec. amer. apartment-hunting)personer utan fast bostad …of no fixed abode (with no permanent address)
spatiösadjektiv~tspacious; bostad äv. roomy
arbetsrumsubstantiv~met, =i bostad study; på kontor office
boningsubstantiv~en, ~arbostad habitation; högtidl. dwelling[-place], abode; tenement äv. bildl.
2 kvartsubstantiv~en, ~arvard., enkel bostad pad; se äv. knarkarkvart
hälsovådligadjektiv~tohälsosam unhealthy; t.ex. bostad insanitary; skadlig …injurious (dangerous) to [the] health
äldreboendesubstantiv~t, ~nbostad, ung. homes (pl.) designed for the elderly, sheltered accomodation
lyasubstantiv~n, lyordjurs lair, hole, denvard., liten bostad den, pad
ombonadadjektiv-bonat, ~eom bostad o.d. [warm (nice) and] cosy, snug
ohälsosamadjektiv~t, ~maom klimat el. område unhealthy, insalubrious; om föda unwholesome; om bostad insanitary
© NE Nationalencyklopedin AB