Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bortbjudenadjektiv-bjudet, -bjudnainvited out <på middag to dinner; till Eks at the Eks'>
bortaadverbför tillfället away; för alltid el. försvunnen gone; borttappad, försvunnen missing, lost; inte hemma away from home; bortbjuden out; bortkommen confused, at a loss; medvetslös unconscious; död deaddär borta over there (yonder)här borta over herehålla sig borta keep awayjag blir borta en vecka I'll be away for a weekborta bra men hemma bäst East, West, home is best
upptagenadjektiv-taget, -tagnasysselsatt busy <med att arbeta working>; occupied, engagedjag är upptageni kväll: bortbjuden o.d. I am engaged…, I have an engagement for…; av arbete I shall be busy…jag är strängt upptagen I am very busy (pressed for time)upptagen av tanken på preoccupied by the thought ofupptagen på annat håll otherwise engagedinte ledig occupied; reserverad bookedplatsen stolen är upptagen the seat is taken el. occupied (reserverad has been engaged el. booked)toaletten (apparaten) är upptagen …is occupied, somebody is using…det är upptaget tele. the line is engaged
© NE Nationalencyklopedin AB