Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

borstaverbbrushborsta skorna brush one's shoesborsta tänderna brush one's teethborsta av rocken brush one's coat
tandsubsttoothpl. teethskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasäv. på kam, såg etc.borsta tänderna brush one's teeth, clean one's teethfå tänder be teething, be cutting one's teethjag har fått blodad tand my appetite has been whetted; bli ivrig taste bloodhon har tappat en tand she has lost a toothvisa tänderna om person el. djur bare one's teeth, show one's teeth
© NE Nationalencyklopedin AB