Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hemtraktsubsti min hemtrakt a) där jag bor in the neighbourhood of my home b) där jag växte upp where I grew up, where I come from
intillprepositionom rum: fram till up toalldeles intill parken quite close to the parkom tid untilom mått etc. up to
adverbi rummet intill in the adjoining roomvi bor alldeles intill we live next door
häradverbhere; där therehär bakom mig here behind mehär i huset in this househär i landet in this countryflickan här this girlhär bor jag this is where I livehär har du! var så god! here you are!här har du boken! here's the book!här och där (var) here and there
hosprepositionarbeta hos ngn work for sbhan bor hos sin farbror he lives at his uncle's placejag har varit hos doktorn I have been to the doctorjag satt hos honom i soffan I sat by him in the sofadet finns något hos henne… there is something about her…uttrycket finns hos Shakespeare the expression can be found in Shakespeare
femräkneordfemvi fem the five of usvi var fem there were five of usfem och fem fem åt gången five at a timevinna med 5—3 win by 5—3, win 5—3kunna ngt på sina fem fingrar know sth backwardsen fem sex gånger some five or six timesfem hundra five hundredfem tusen five thousandtåget går 5.20 the train leaves at five twentyhan kom klockan halv fem he came at half past fourhan bor på Storgatan 5 he lives at 5 Storgatan
ändasubstend; spetsig tip; stump bit, piece; sjö., tågända rope, bit of ropenedre ändan av ngt the bottom of sthövre ändan av ngt the top end of sthi ena ändan at one endgå till ända come to an endvara till ända be at an endvard., persons behind, bottomändan ur vagnen pull one's finger out, get on with it
adverbhan bor ända borta i… he lives as far away as…ända från början from the very beginningända in i minsta detalj down to the very last detailända sedan dess ever since thenända till jul until Christmas; fram till right up to Christmasresa ända till London go as far as London, go all the way to London
sompronomenom person who ( (objektsform) whom); om djur el. sak which; om person, djur el. sak ofta thatallt som all thatmycket som much thathan var den förste som kom he was the first to comeplatsen som han bor på the place where he is livingdet var här som jag mötte honom it was here that I met himdet är någon som knackar på dörren there is someone knocking at the door
konjunktionas, likevarför gör du inte som jag? why don't you do as I do?; vard. why don't you do like I do?om jag vore som du if I were youredan som pojke simmade han som en fisk even as a boy he swam like a fisheftersom as, since
adverb (framför superl.)när vattnet är som högst when the water is at its highestnär festen pågick som bäst right in the middle of the partynär man är som minst förberedd when one is least prepared
© NE Nationalencyklopedin AB