Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bonussubstantiv~en, ~arbonus; på bilförsäkringspremie no-claims bonus
gratifikationsubstantiv~en, ~erbonus, gratuity
bonusklasssubstantiv~en, ~erförsäkr. bonus class
fondemissionsubstantiv~en, ~erekon. bonus (scrip) issue, issue of bonus shares
prestationslönsubstantiv~en, ~erincentive pay (bonus), payment by results
obekvämlighetstilläggsubstantiv~et, =unsocial hours bonus, supplementary allowance for unsocial hours (inconvenient working hours)
premiesubstantiv~n, ~r[försäkrings]avgift premium; extra utdelning bonus; export~ o.d. bounty
återbäringsubstantiv~en, ~arallm. refund; hand. rebate; försäkr. dividend, bonus
utdelningsubstantiv~en, ~arutdelande distribution, dealing out; av post o.d. delivery; på t.ex. aktieel.tips dividendextra utdelning hand. äv. bonusutdelningen bestämdes till 8 % a dividend of…was declared
© NE Nationalencyklopedin AB