Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 bomsubstantiv~men, ~marfelskott missadverbmisteskjuta bom miss [the mark]
1 bomsubstantiv~men, ~marstång bar; järnv. [level crossing] gate; gymn. horizontal (high) bar; sjö. el. skog. boom; på vävstol beambakom lås och bom under lock and key
misssubstantiv~en, ~arfel el. bom missen svår miss a bad miss
låssubstantiv~et, =lock; häng~ padlock; på väska el. armband o.d. claspsätta lås för (på) padlockdörren gick i lås …locked itselfgå i lås bildl. succeed, go off all rightinom lås och bom under lock and keyhänga på låset vard. be at a shop (box office etc.) just when it opens
fällasubstantiv~n, fällortrapfånga i en fälla catch in a trap, entrapgå i fällan fall (walk) into the trap, swallow the baitlägga ut en fälla för set a trap for
transitivt verbfällde, fällt(i betydelse 2 äv. vb itr)få att falla fell; slå till marken äv. knock…down; 'golva' floor; speciellt jakt. bring down; låta falla el. t.ex. ankare el. bomb drop; sänka el. t.ex. bom lowerfälla ett förslag defeat a proposalfälla regeringen overthrow the Governmentfälla ett träd fell (cut down) a treefälla tårar shed tearsförlora el. t.ex. blad el. horn el. hår shed, cast; fjädrar moult; amer. molt; förlora färg el. om tyg lose [its] colour, fadeavge el. avkunnafälla en dom i brottmål pass (pronounce) a sentence; i civilmål pass (give) judgementfälla ett omdöme express an (give one's) opinionjur., förklara skyldig convict <för of>kem.se fälla utunder fälla
partikelverbfälla ihopfälla ihop ett paraply fold (take down) an umbrellafälla nedlock o.d. shut; bom el. sufflett o.d. lower; krage turn down; paraply o.d. fold, put downfälla upplock o.d. open; krage turn up; paraply open, put upfälla utkem. precipitate; bottensats deposit
släppatransitivt verbsläppte, släpptinte hålla fast ngt let go [of], release [one's hold of]; inte hålla fast ngn let…go; släppa lös let…loose; frige set…free, release; ge upp give up, abandon, relinquish; lossna från come offsläpp mig! let me go!släpp [min hand]! let go [of my hand]!jag släpper dig inte förrän… I won't let you go until…släppa ngn inpå livet let sb get closer to oneinte släppangn med blicken not take one's eyes off…intransitivt verbsläppte, släpptlossna:om t.ex. färg el. skal come off; om t.ex. skruv get (work) loose; inte klibba fast unsticksläppa i sömmarna come unsewnge vika:om t.ex. värk pass off; om spänning relaxsjö., dragga come homereflexivt verbsläppte, släpptsläppa sig vard., fjärta let off
partikelverbsläppa avsätta av put down (off); vard. dropsläppa efterkoppla av relax; vara efterlåten give insläppa efter på t.ex. ett rep slacken, loosen; t.ex. disciplinen relax; t.ex. fordringar reducesläppa framsläppa fram ngn tele., koppla put sb throughsläppa fram ngn [till ngt] let sb (allow sb to) pass [along (on) to…]släppa förbilet…pass, make way for…[to pass]släppa ifrån siglet…go; avhända sig part with; avstå från give up, relinquishsläppa igenomlet…through, allow…to pass through; t.ex. ljus el. ljud äv. transmit; godkänna passsläppa insläppa in luft let in…släppa in ngn [i…] let sb in[to…], admit sb [into…]släppa in ett mål sport., om målvakt let in a goalsläppa löst.ex. fånge set…free, release; djur let (turn)…loose; t.ex. passioner give full rein tosläppa sig lös let oneself go, let one's hair downsläppa neddra (lägga) ned let down; fälla ned (t.ex. bom) lower; kasta ned (t.ex. flygblad) dropsläppa påvatten el. ström turn on; ström äv. switch onsläppa tillstå för supply, find; tillskjuta el. t.ex. pengar contribute; ställa till förfogande make…availablesläppa uppt.ex. ballong send up; drake fly; t.ex. pedal let…up (rise)släppa upp kopplingen på bil let (slip) in the clutchsläppa utallm. let…out <ur of>; fånge äv. release; t.ex. giftigt avfall discharge; ånga let (blow) offsläppa ut djur [på bete] turn…out [to grass]släppa ut luft ur en bilring äv. deflate…sätta i omlopp:t.ex. aktier el. sedlar issue; t.ex. vara put (bring) out, launchsläppa ut ngt på marknaden put…on (bring…into) the marketsömnad. let out
© NE Nationalencyklopedin AB