Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bokverksubstantiv~et, =set of volumes; enstaka bok volume
medarbetaintransitivt verb~de, ~tmedarbeta i skriva artiklar o.d. i bokverk etc. contribute to; tidning äv. write for; tillhöra redaktionen be on the staff of
medarbetaresubstantiv~n, =medhjälpare collaborator; kollega colleague; mera eg. co-worker; i tidning el. bokverk o.d.:tillfällig contributor <i to>; redaktör editor; redaktionsmedlem member of the staff <i of>från vår utsände medarbetare from our special correspondentkonstnärlig medarbetare art (artistic, design) contributor
© NE Nationalencyklopedin AB