Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bokstavsubstantiv~en, -stäverletterliten bokstav small letterstor bokstav capital [letter]gå efter bokstaven adhere to the letterbeloppet ska anges med bokstäver the amount is to be set out in writing
rsubstantivr:et, rbokstav rutt.ɑ:
ssubstantivs:et, sbokstav sutt.es
nsubstantivn:et, nbokstav nutt.en
fsubstantivf:et, fbokstav futt.efmus. F
usubstantivu:et, u:n el. ubokstav uutt.ju:
tsubstantivt:et, t:n el. tbokstav tutt.ti:
qsubstantivq:et, q:n el. qbokstav qutt.kju:
ksubstantivk:et, k:n el. kskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbokstav kutt.keiKskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. IDM saknas (förk. för kelvin) K
zsubstantivz:t, z:n el. zbokstav zutt.zedskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IPB saknasamer.zi:
© NE Nationalencyklopedin AB