Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skämmasverbblygas be ashamed, feel ashamed, be (feel) ashamed of oneselfskäms du inte? aren't you ashamed of yourself?du borde skämmas! you ought to be ashamed of yourself!skämmas för (över) be ashamed of
© NE Nationalencyklopedin AB