Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blottasubstgap in one's defence, weak spot
verbexpose, uncover, bareblotta sig a) förråda sig betray oneself, give oneself away b) visa könsorgan expose oneself indecently; vard. flash
blottadjektivmere; bareblotta tanken på the mere thought of, the very thought ofmed blotta ögat with the naked eye
adverbonly, but; merelyblott och bart simply and solely
förskräckelsesubstfright, alarmkomma undan med blotta förskräckelsen escape by the skin of one's teeth, have a very narrow escape
ögasubsteyefå upp ögonen för become alive to; inse realizeha öga för have an eye forhan har ögonen med sig he keeps his eyes openha ett gott öga till ngn have a soft spot for sbha ett gott öga till ngt have one's eye on sthhålla ett öga keep an eye onkasta ett öga have a look atöga för öga an eye for an eyemed blotta ögat with the naked eyemellan fyra ögon in private, privatelystå öga mot öga med stand face to face withdet var nära ögat! that was a narrow escape!, that was a close shave!
självpronomendu själv yourselfjag själv myselfhan själv himselfhon själv herselfden (det) själv itselfman själv oneself, yourselfvi själva ourselvesni själva yourselvesde själva themselvesmig själv myselfhon har pengar själv egna she has got money of her ownhan kom själv personligen he came in persondu ser själv hur… you can see for yourself how…du själv då! what about you!, what about yourself!själv! you go!säg själv när! say when!själva arbetet arbetet i sig the work itselfsjälvablotta tanken the very ideasjälva (självaste) presidenten the president himself; t.o.m. presidenten even the presindent
© NE Nationalencyklopedin AB