Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blottadjektivmere; bareblotta tanken på the mere thought of, the very thought ofmed blotta ögat with the naked eye
adverbonly, but; merelyblott och bart simply and solely
ävenadverbockså also, …too; likaledes …as well asinte blott…utan även not only…but also…till och med evenäven om even if, even though
baraadverbonly, merelyhan är bara barnet he is just a childvänta bara! just you wait!
konjunktionom blott if onlybara du gör vad jag säger provided you do what I say
© NE Nationalencyklopedin AB