Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blondadjektivblontom person fair, fair-haired, blond (om kvinna blonde); om hår fair, light, blond[e]
rågblondadjektiv-blontom hår light-blond
askblondadjektiv-blontash-blond; om kvinna ash-blonde
ljushårigadjektiv~tfair[-haired], blond (om kvinna blonde)
mörkblondadjektiv-blontom person dark blond (om kvinna blonde); om hår dark blond[e], light brown
blonderatransitivt verb~de, ~tblondera håret dye one's hair blond, bleach one's hair
cendréoböjl. och cendréfärgadadjektiv-färgat, ~eom hår o. person ash-blond; om kvinna ash-blonde
ljussubstantiv~et, =allm.el.bildl. light; stearin~ o.d. candlevarde ljus! bibl. Let there be light!ljusets hastighet the velocity (speed) of lightsitta som tända ljus sit straight as ramrodsplötsligt gick det upp ett ljus för mig it suddenly dawned on me, now the penny has droppedkasta nytt ljus över ngt throw a new (different) light on sthföra ngn bakom ljuset take sb in, hoodwink (deceive) sbdra fram i ljuset bring to lightse ngt i ett nytt ljus see sth in a new lightleta [efter ngt] med ljus och lykta search (hunt) high and low [for sth]adjektiv~tlight; om färg äv. pale; om dag el. klangfärg clear; om hy el. hår fair; se äv. blond; om kött white; om öl pale; klar, lysande bright äv. bildl.mitt på ljusa dagen in broad daylightljusalyckliga minnen happy memoriesse det från den ljusa sidan look on the bright side [of things]ha sina ljusa stunder have one's bright moments (om psykiskt sjuk lucid intervals)
© NE Nationalencyklopedin AB