Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blocksubstmassivt stycke, husblock blockskrivblock pad, blockför skor shoetree
blockeraverbblock, block up, jam
tryckbokstavsubstblock letter
klosssubstträklump block
flerfamiljshussubstblock of flats; amer. apartment block
startblocksubstsport. starting-block
kollegieblocksubstnote pad, note block
bostadshussubstdwelling house; större residential block
stötestensubststumbling-block <för to>
kvartersubsthus block; område district; konstnärskvarter etc. quarter
© NE Nationalencyklopedin AB