Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blivandeadjektivframtida futureblivande mödrar expectant mothers
tidsubsttime; period period; intervall interval; ögonblick moment; kontorstid etc. hours (pl.)beställa tid hos… make an appointment with…ge sig god tid allow oneself plenty of timehar du tid ett slag? have you a moment to spare?passa tiden be on timeta god tid på sig take one's time <med ngt over sth>jag var sjuk första tiden I was ill (amer. sick) during the first few days (weeks etc.)den gamla goda tiden the good old times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe good old days (pl.)den gustavianska tiden the Gustavian periodför en tid sedan some time agonu för tiden nowadaysvara före sin tid be ahead of one's timei tid och otid ideligen at all timesinom den närmaste tiden in the immediate futuremed tiden in time, in course of timedet är på tiden att jag (vi) går it is about time to leavepå min tid in my time…, in my day…på senare tid el. på senaste (sista) tiden recently, latelyunder tiden meantime, meanwhileunder tiden 1—15 maj between 1 May and 15 Maygå ur tiden depart this lifevid tiden för t.ex. sammanbrottet at the time ofvid samma tid i morgon at this time tomorrowhon har gått över tiden om blivande mor she is overdue
© NE Nationalencyklopedin AB