Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blicksubstögonkast look < at>; hastig glance < at>, glimpse < at>fästa blicken fix one's eyes onha blick för have an eye forkasta en blick have a look at, take a look atsakna blick för have no eye for
tårfylldadjektivom t.ex. blick, röst tearful
uttryckslösadjektivexpressionless; om blick vacant
stirrandeadjektivstaringstirrande blick tom vacant eye, vacant look
mördandeadjektivfriare murderousen mördande blick a withering glance
1 vassadjektivsharp; spetsig pointed; om t.ex. blick, ljud piercing
talandeadjektivuttrycksfull expressive; om blick significantden talande talaren the speaker
flyktigadjektivkortvarig fleeting; övergående passingkasta en flyktig blick på cast a fleeting glance atkem. volatile
tittsubstblick look; hastig glanceta en titt på… have a look at…, have a glance at…kort besök call <hos ngn on sb>tack för titten! it was kind of you to look me up!
stadigadjektivsteady; stabil stableha stadigt arbete have regular workstadig blick steady gazestadigfast kund regular clienten stadig måltid a substantial meal, a square mealstadigt väder settled weather
© NE Nationalencyklopedin AB