Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trumpetstötsubsttrumpet blast
veinterjektionve och fasa! blast!, damnation!
sprängaverbburst; med sprängämne blast; spränga i luften blow upspränga banken i spel break the bankspränga bort med sprängämne blast awayspränga en dörr break a door open, force a door openspränga sönder burst; med sprängämne blast; i flera delar burst to pieces; med sprängämne blast to pieces
fulltadverbcompletely, fullyha fullt upp med arbete have plenty of workarbeta för fullt work like madmed radion på för fullt with the radio on at full blastalldeles quiteinte fullt ett år not quite a year
© NE Nationalencyklopedin AB