Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blankadjektivbright, shining, glossyoskriven, tom blankett blankt avslag (nej) a flat refusalblankt game i tennis love game
2 nitsubstlott blankgå på en nit draw a blank; kamma noll come away empty-handed
tomadjektivemptytomma sidor blank pagesen tom stol a vacant chair
kammaverbkamma sig el. kamma håret comb one's hairkamma noll vard. draw a blank
1 mattadjektivkraftlös faint; svag, klen weak, feebleej blank matt; glanslös dull
blanktadverbbrightlyneka blankt till ngt flatly deny sthrösta blankt return a blank ballot-paperdet struntar jag blankt i! I don't care a damn!springa 100 meter på 10 sekunder blankt run 100 metres in 10 seconds flat
lösadjektivloose; löstagbar detachable; separat separate, singleen lös hund a dog off the leash, a stray doglös fri be at largevara lös hålla på att lossna be coming off; ha lossnat be off, have come off, be (have come) looseelden är lös a fire has broken out; som utrop fire, fire!ej hård el. fast loose; mjuk loose, softom ammunition etc. blankom rykte etc. baseless, groundlesslösa grunder on flimsy groundsköpa ngt i lös vikt buy sth loose
adverblös på ngn (ngt) attack sb (sth)
© NE Nationalencyklopedin AB